PROMIS

PROMIS

Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS)

Vill du förbereda dig för ett utlandsuppdrag? Vill du komplettera din yrkesroll med ett tydligt missionsfokus? Vill du jobba med integration bland nysvenskar? Vill du bli en kulturöverbryggare i ett mångkulturellt landskap? Då är detta utbildningen för dig!

PROMIS är en terminslång utbildning för den som arbetar/vill arbeta interkulturellt utomlands eller i Sverige. Programmet riktar sig till dig som vill arbeta i mission utomlands eller interkulturellt i Sverige, t ex med integration i församlingen, församlingsgrundande arbete i mångkulturella miljöer eller i mötet med flyktingar och migrantförsamlingar. Utbildningen syftar till att stärka den teoretiska kunskapen om kultur och omvärld samt att fördjupa reflektionerna kring ens egen roll och tjänst i interkulturella sammanhang och det egna lärjungaskapet. Kurserna ges under vårterminen och är en samverkan mellan folkhögskola och högskola, vilket innebär att lärande och pedagogik från de båda skolformerna kombineras. PROMIS-kursen ligger på akademisk/eftergymnasial nivå. 

Kontakt: Maria Karlsson

PROMIS