Pastors- och ledarprogram

Pastors- och ledarprogram

Det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet är för dig som inriktar dig på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare. Utbildningen är en gedigen teologisk ledarutbildning där du får kombinera teologiska ämneskunskaper med kontinuerlig ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö. Utbildningen kan läsas i sin helhet på sex olika studieorter. Genom att hela utbildningen sker i samverkan mellan folkhögskolor och högskola kombineras lärande och pedagogik från de båda skolformerna. Hela programmet ligger på akademisk/eftergymnasial nivå.

Programmet omfattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religions- och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom de fyra åren är församlingsledarkurserna som integrerar teologiska kunskaper med församlingsliv, personlig utveckling och yrkes- och ledarträning.

Under det tredje året kan du välja en bibelvetenskaplig, interkulturell, internationell eller social-diakonal inriktning. Läs mer om programmet under rubrikerna i sidomenyn.

Välkommen att söka till pastors- och ledarprogrammet på Akademi för Ledarskap och Teologi!

Terminstider för 2022-2023

  • Hösttermin: 29 augusti 2022 – 13 januari 2023 (uppehåll v 3)
  • Vårtermin: 23 januari 2023 – 9 juni 2023

Amos Josefsson

Pastors- och ledarprogrammet

Jag läser på ALT för att fördjupa mina perspektiv, växa i ledarskap, tro och förbereda mig inför många år i tjänst! ALT är en församlingsnära utbildning som kombinerar fördjupande teologiska studier med praktik mitt i det levda församlingslivet!

Jonna Johansson

Pastors- och ledarprogrammet

Jag läser Pastors- och ledarprogrammet för att jag älskar Gud och jag älskar församlingen. Krångligare än så behöver det inte vara! Efter utbildningen ser jag att min övertygelse har blivit mer grundad och att jag står redo för vad Gud kallar mig till. I programmet blir du gediget utrustad för vad som väntar i livet och tjänsten.